Skarven - en miljöpolitisk skandal

Läs hela Olburs uppsats om mellanskarv.

Frågan är ställd, men myndigheter, miljöorganisationer och forskare har valt att möta uppsatsen med tystnad.

1979 fredades mellanskarven från jakt inom hela EU och när Sveriges anslöt sig till EU 1995 kom skarven att fridlysas även här.
– En miljöpolitisk skandal, säger Christer Olburs, som skrivit en uppsats om mellanskarven.
– På vilken vetenskaplig grund är mellanskarven fridlyst, undrar han? Varför skyddas en främmande, invasiv fågel som hotar skyddsvärda fiskbestånd.

2002 började Christer Olburs att skaffa fakta om mellanskarven. Christer gick grundligt till väga och efter en lång tids arbete kunde han i oktober 2008 sam­manställa en uppsats på 80 sidor med fakta om mellanskarven. Christer har utfört arbetet på eget initiativ och han har ett stort intresse för biologi och fågelskådning.Olburs har skickat sin uppsats till olika myndigheter, forskare och miljöorganisationer men mötts av tystnad.– Jag skickade först materialet till de flesta organisationer som behandlat skarvproblematiken, fiskare, jägare, ornitologer och olika miljöorganisationer fick uppsatsen. Ingen svarade.Christer skickade sedan materialet till Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets sakkunniga och deras generaldirektörer.Samma resultat, inte ett enda svar.
Inte heller radions Naturmor­gon, som vid flera tillfällen haft inslag om skarv, hörde av sig.

 

Mellanskarven (Latin: Phalacrocorax carbo sinensis) tillhör pelikanfåglarna, kan bli upp mot 1,6 meter mellan vingspetsarna. Är numera vanligt förekommande i Östersjön.

– Mest förvånad är jag över att ingen miljöjournalist hörde av sig om min uppsats eftersom det handlar om en skandal i hela Europa, säger Olburs. Här finns massor av material för en grävande journalist.

Överklassport
Mellanskarven infördes till Europa av holländarna under 1500-talet. Fiske med levande skarv blev också en populär överklassport på 1600- och 1700-talet,
inte bara i Holland utan även i Frankrike och England. Under slutet av 1800-talet utsattes mellanskarven för intensiv förföljelse och 1909 anses vara sista gången den sågs i Sverige. Under slutet av 1940- talet dök den upp i Sverige igen. Första häckningen konstaterades 1994 i Stockholm och i dag finns den ända upp i Norrbottens skärgård. Mellanskarven har etablerat sig i Vänern, Vättern och Mälaren och snart sprider den sig vidare till landets insjöar. Totalt uppskattas att det finns 200 000 mellanskarvar i Sverige.

Miljöpolitisk skandal
Enligt Olburs ska jakt vara tillåten på mellanskarven hela året på samma sätt som på mink och mårdhund.
– Naturvårdsverket har gett ut en förvaltningsplan för skarv där man inte ens förmår hålla isär de två underarterna, den atlantiska storskarven och mellanskarven.
– Förmodligen är det flera myndighetspersoner som målat in sig i ett hörn och har svårt att ta sig ur detta utan att tappa ansiktet.
Olburs hoppas ännu att någon ska börja gräva i besluten kring mellanskarven och att vi till sist får ett vetenskapligt korrekt förhållningssätt till mellanskarv.
– Har regler och beslut fattats på felaktig vetenskaplig grund bör alla som lidit skada av mellanskarven också ha rätt till skadestånd, säger Olburs.