Senaste nytt

Mellanskarven gör stor skada
ute i skärgården.Läs hela artikeln här:


Gäddan måste skyddas mot mellanskarven så skriv gärna på
den nationella namninsamling som nu pågår på internet mot
en kraftig begränsning av mellanskarvens population!
namninsamling


Ornitolog gör förvaltningsplan för skarv

Naturvårdsverket har utsett Henri Engström att uppdatera förvaltningsplanen för skarv. Jägare är kritiska eftersom Henri Engström tidigare gjort sig känd för sitt motstånd mot skyddsjakt av skarv.  


Skarvforskaren Henri Engström är också anställd som fågelskyddssekreterare på Sveriges ornitologiska förening (SOF). Tidigare har han gjort sig känd som en motståndare till skyddsjakt på skarv.

– Det finns en övertro på att jakten är så effektiv. Jag är mot jakten för att den inte löser problemen för dem som drabbas, sa Henri Engström i en intervju med tidningen Båtnytt 2008.
Han vidhåller idag att jakten inte uppfyller syftet, det vill säga begränsar skadorna för fisket.

– Jag utgår från forskning och erfarenheter. Och det går inte att avläsa någon effekt för fisket av skyddsjakten, säger Henri Engström.

Skarp kritik

Trots sin inställning har Naturvårdsverket gett honom uppdraget att uppdatera förvaltningsplanen för skarvarna. När beslutet blev känt har flera jägare reagerat med skrap kritik. Att Henri Engström som är så starkt engagerad i SOF ska göra en opartisk förvaltnings-plan känns helt fel. Hans inställning i skarvfrågan är känd. Han sitter på dubbla stolar, menar KG Ottosson, ordförande i Jägareförbundets kustråd. Naturvårdsverket som gett Henri Engstöm uppdraget försvarar beslutet.

– Hittills, i hans arbete, har jag inte sett något som visar på en intressekonflikt. Det är också vi som myndighet som ska se till att det inte slipper igenom partisk information, , säger Christer Pettersson på Naturvårdsverket.

Varför fick Henri Engström uppdraget?

– Han har doktorerat i frågan och kan förmodligen mest i landet om skarv. Vi vill också ha med vetenskapliga fakta och bakgrundsbeskrivningar.

När skarvfrågan är så konfliktfylld, varför får inte fiskare och jägare vara med att utforma underlaget?

– Alla som är engagerade får lämna förslag till ändringar av förvaltningsplanen när den går ut på remiss. Ett viktigt forum för olika intressen kring förvaltningen av skarven är viltförvaltningsdelegationerna.

Är inte detta samma sak att ge honom uppdraget som om man skulle låta rovdjursföreningen få bestämma hur rovdjurspolitiken skulle se ut?

– Nej, jag känner att Naturvårdsverket har detta helt i sin hand. Skulle det förekomma partisk information så kommer vi att agera.

Vad är syftet med att göra en ny förvaltningsplan? 

Tanken är att den ska kunna ge länsstyrelserna vägledning i sina beslut om skarven. Då krävs det att man uppdaterar planen med ny forskning, hur stammen utvecklas och annan fakta. 

När ska den vara klar?

– Jag hoppas att verkets förslag till reviderade plan blir klar under hösten, säger Christer Pettersson.


 


 

Senaste nytt

EU-kommissionen avvisar
ny plan för skarven


EU-kommissionen avvisar Europaparlamentets resolution om en gemensam förvaltningsplan för skarv. I stället hänvisar man till de undantagsmöjligheter som fågeldirektivet redan medger. 

Läs hela artilkeln här: EU-kommisionen avisar ny plan för skarven


Skyddsjakt på storskarv

Länsstyrelsen har beslutat att skyddsjakt på storskarv får bedrivas längs Gävleborgs läns kust. Tillståndet gäller under tiden 2010 till och med 2011.

Skarven har sedan etablering ökat kraftigt i antal längs länets kust. Detta befaras påverka yrkesfisket samt utgör en störning i delar av skärgården. I 23 a § jaktförordningen anges att beslut om jakt kan tas för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom liksom för att skydda vilda djur eller växter eller bevara deras livsmiljöer. Allmänhetens oro för skarvens påverkan på skärgården samt dess inverkan på det rörliga friluftslivet och fisket utgör enligt Länsstyrelsen skäl för ett sådant beslut.