Ny Fiskebok. ”Stockholm bästa fiskevatten”  av Nicolas Jändel


Ny bok i trevligt ” ta-med-sig-ut” format med en hel del trevliga bilder. Tyvärr också en hel  del irriterande småfel och en del uppmaningar till lagbrott sänker betyget. Boken vänder sig i första hand till nybörjare eller nyinflyttade till stockholmsområdet. Jag tror Jändel har försökt hålla sig till fisket som inte kräver båt men lyckas inte när det gäller bl a gösfisket och havsöringsfisket. Riktigt bra är kapitlen om regnbågsfiske och om fisket i strömmen. Här märker man att Nicolas är väl bevandrad. Här kommer några +/- bedömningar

 - Sportfiskets beskylls för abborrbeståndens nedgång som torde vara mikroskopiska i jämförelse med skarven  härjningar. Sen tipsar boken om platser som Björkvik och Baggensfjärden där det numera är många kast mellan abborrnappen. Nästan större chans att få torsk. Jändel nämner också kastnät under rubriken abborre. Det han inte nämner är att kastnät inte  ingår i det fria handredskapsfisket utan kräver fiskekort ex TDA-kortet.

- Konstiga tips för platser till gäddfiske. Finns massor av sjöar runt Stockholm med bra gäddfiske att tipsa om och inte i rekryteringsstörda och av sportfisket hårt ansatta skärgårdsvikar.
+ Recepten och renstipsen. Kul med lite nya grepp. Kunde utvecklats ännu mer.
+ Strömming. Ytterligare tips på bra fiskeplatser hade inte varit fel.
-    + En hel del bra bilder.

-   Havsöring ” Vårvärme på Gålö” är en härlig berättelse och ger en bra beskrivning av havsöringsfisket och den nerv och stämning kan uppstå. Dock utelämnas stora delar av havsöringsfisket som ex det spännande höstfisket som bedrivs mer runt friliggande grund och mer öppna vatten. Det fångas också flest öringar under oktober månad visar märkningsförsöken. Att havsöringen går trollingfiska under senvår och tidig höst nämns inte överhuvudtaget.  Däremot tipsar boken om landfiske mot Oxnö huvud. Att Oxnö huvud är militärt område och får inte beträdas från land nämns inte. Det finns fler liknande exempel i boken där det skulle vara värdefullt med mer upplysningar vad som är tillåtet och inte tillåtet.
+ Catch and relase. Mycket  bra om fisken som återutsätts. Endast information om hullinglösa krokar fattas.  

-    Gösfisket. Här hamnar författaren riktigt i stora problem. Kanske 85 – 90 % av de gösar som fångas i stockholmstrakten på sportfiske fångas med pimpelfiske från båt, dragrodd eller trollingfiske. Jändel nämner bara handtrolla i förbegående.Vad nu ”handtrolla” nu är för något ? Handtralla har jag hört talas om. Jag är dock ganska säker på att handtrolla inte ingår i det fria fisket. Extra olyckligt när fisketillsynare och kustbevakning skall kontrollera extra i området. Heller ingen information att TDA- kortet gäller på det nämnda området. Att fisket blivit allt bättre  Mälaren utelämnas helt och den plats man rekommenderar är inte speciellt bra varken för land- eller båtfiske. Däremot finns helt sagolika platser att fiska efter gös i stockholms närhet där också TDA – kortet gäller . En fantastik möjlighet som helt utelämnas i boken.

-    + Kul kapitel om öringspaning.

-    + Under fisketips finns en underrubrik ”Missa inte” som kan ge det lilla extra. Man kan dock inte skriva ”bortre änden av sjön”. Vad är det ? Gräset är alltid grönare på andra sidan ? eller är man alltid på fel sida av sjön? Mellansjön och Kvarnsjön på fel ö nämligen Ingarö som olyckligtvis har 2 privata put- and –take sjöar på de i kartan angivna platserna.

Gunnar Berglund