Tillsyningsman, Stockholms fiskevårdsbyrå

Gunnar Berglund, Fiskevård och Fisketillsyn.