Christer Olburs

Rädda Fiskbeståndet 

Visste du att: Den införda skarven äter 150 ton fisk om dygnet under häckningsperioden? Fiskbeståndet har minskat med 80 – 95 % efter våra kuster.

Den omfattande predationen på länets fiskbestånd regionalt och lokalt har en katastrofal inverkan på länets fiskbestånd.

Enligt den officiella statistiken finns cirka 200 000 vuxna skarvar, varav 35 000 häckande par i Sverige. Det beståndet konsumerar cirka 20 miljoner kilo fisk om året, eller tio gånger så mycket som hela det kustnära yrkesfisket och insjöfisket tillsammans. 

"Den främmande kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, ett hot mot den biologiska mångfalden i Europa"

The english version pdf

The german version pdf

"Den Europeiska Kommisionens skydd av den kinesiska skarven"

The english version pdf

 
The german version pdf

Av Christer Olburs
 

Gå med gruppen på:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Berglunds åsikter om Naturvårdverkets förvaltningsplan för skarv, klicka på texten.

Fiskevårdsdekalen 2015!
100 kr till pg 155 89 79 - 9
Märk talongen tydligt med namn och adress.

 


Mellanskarven
(Phalacrocorax carbo sinensis) tillhör pelikanfåglarna, kan bli upp mot 1,6 meter mellan vingspetsarna.

Skarven i Sverige konsumerar cirka 20 miljoner kilo fisk om året. Den invasionsliknande utbredningen av vår nya högeffektiva fågelart rycker helt enkelt ut en länk i den ekologiska kedjan vilket medför en rad allvarliga konsekvenser.

Klicka på länken här nedan för att skriva på uppropet mot skarven!

skarvspya!

Torsk uppspydd av skarv - nu havsörnsgodis. Observera parasitmasken.

Kinesiska skarven, årets fågel 2010 i Europa!

DEBATT / Christer Olburs

Sanningen om skarven 

Gunnar Berglund, tillsyningsman

Antalet måste begränsas

Pär Lindberg,
Sportfiskarna

Läs Sverker Lovéns åsikter om "fiskkollapsen", 34 sidor i PDF-format.

FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER    FÖR  SKARV