Fiskevård och fisketillsyn

Västra Pjukan

Fisketillsyn

Anund Tannergren

Kurt Eriksson

Västra Pjukan

Fodertransport till Anders Näslund / Sandhamn

Västra Pjukan

Anund Tannergren

Gunnar Berglund med Arne

Havsöringsungar, färdiga för transport

Havsöringsungar, färdiga för transport

Kjell Winström övervakar

Stig Modin tar en paus

Öring utsläpp i Negelstabäcken

Gunnar Berglund tar en pause

Öringen på väg till lastbilen

Stig Modin

Utsläpp av öring i Farstaviken

Utsläpp av öring i Farstaviken

Utsläpp av öring på Ingarö

Vännåsen Fiskeodling

 

Sverker kollar räkneverket

Ove Klervall, gammal i gemet

Gunnar transporterar kassen med båt

Gunnar transporterar kassen med båt

Gunnar transporterar kassen med båt

Kurre tar kranen med sig

 

Allt ska på rätt plats

Anund och Stig

Anund krymper kassen

Fika rast, igen

Fisken mår bra

Kurre

Öringen på väg in i räkneverket

Anund

Ove

Sverker fixar tampar

Flyttar öring till kasse 2

 

Flyttar öring till kasse 2

Flyttar öring till kasse 2

Flyttar öring till kasse 2

Flyttar öring till kasse 2

Kjell Winström

Gunnar och Sverker diskuterar

Stig

Gunnar och Kurre tar en öl

Gunnar och Anund

Kurres älskling! kranen

Skarvskadad abborre

Tomma kassar

Klara för avfärd

Gunnar inspekterar skarvkoloni

Tillsyningsrunda

Mer skarvskadad fisk

Skorvan

Ännu mer skarvskadad fisk

 

Ännu mer skarvskadad fisk

Gädda på väg till de sälla jaktmarkerna

/