Skarvskadad fisk

Foto: Åke Thudén

Många av dessa foton visar väldigt djupa och svåra bitskador, orsakade av den inplanterade och inovasiva kinesiska mellanskarven "sinensis". Om fisken ej  avlider inom det snaraste så bildas ofta livshotande infektioner. Fotografierna är tagna under pågående provfiske utfört åt Fiskeriverket/SLU med ålbottengarn i Lännåkersviken och Askviken vid Gålö i Haninge. Foton Nr 2--24 = år 2011.  Foton Nr 31-46 =år 2010 .  ( Foton Nr 25 -30 = år  2011. Är skador orsakade av säl. )

Det simmar tusentals fiskar i våra svenska vatten med svåra bitskador orsakade av den kinesika mellanskarven.

"Vissa ornitologer jublar" över den kinesika mellanskarvens explosionsartade ökning och utbredning, som före årets häckning beräknades till  över två miljoner individer i Europa.

Det är fritt att använda och sprida dessa bilder med uppgifter om källan.

 Åke Thudén.

 I bild, över ytan finns ca etthundrafemtio kinesiska mellanskarvar "sinensis" på linje, störda under sitt födosök av fisk i sundet  mellan Blista Fjärd och  Lännåkersviken / Gålö. Lekvikar av denna typ är det ont om i våra mycket känsliga  kustvatten.                           Fotot taget under pågående provfiske för Fiskeriverket.

Skadad mört "skarvbiten".

Mört skadad av skarvbett

Skarv "Ålakråkan har varit framme".

Ålakråkan igen

Bitskador av skarven

Strömming med nackbett av skarven

Bitskador av skarv

Brax med bitskador av skarv

Två bitskadade abborrar.

Abborre vanställd av skarven.

Mört demolerad av en skarv.

Abborre med bitskador av skarven.

Ännu en skarvskadad abborre.

Nacken nästan knäckt av skarven.

Gös med djupa bukskador orsakade av skarv.

Gädda demolerad av skarven.

Samma gädda.

Mört med bitskador av skarven.

Samma mört

Mört med lättare bitskador efter skarven.

Bitskadad av skarven.

Djupa skador i ryggen efter skarvbett.

Skarvbiten gädda 46 cm.

Brax med svåra bitskador av säl

Samma braxen från sidan

 Sutare bitmärken av säl

Samma sutare andra sidan

Ännu en sutare med riv och bitskador av säl,"eller en tokig pitbull".

Samma sutare andra sidan.

Åke Thudén med uppspydd gädda med huvudet bortsmält av en mellanskarvs mage. Inga dåliga magsafter. Marskärsgrundet östra Furusundsleden.

 

 

 

 

Löja 12cm med stjärten avbiten av mellanskarv.

 

 

 

Svalget på en mellanskarv kan nästan bli som ett sopnedkast!

 

 

Svåra bitskador av mellanskarv.

 

Abborre som nog fått värre bitskador än vad den tål

Abborre som nog fått värre bitskador än vad den tål

Två mörtar med väldigt svåra bitskador av mellanskarv

Fiskskador vid Gålö i Haninge. Det behövs akuta fisksjukhus, så att några tar hand om alla skadade fiskar som lider av sina fruktansvärda bitskador. Det måste tyvär simma omkring 10.000 tals fiskar med liknande bitskador runt om i Sveriges vatten.

 

Två mörtar, den ena mera skinnflådd än den andra, av mellanskarven.

 

Abborre med svår bitskada i baken.

Två mörtar, den högra med tarmsystemet och romen delvis hängande utanför kroppen efter angrepp av den Kinesiska mellanskarven.

Samma svårt bitna mört som på föregånde bild med inälvorna delvis hängande utanför kroppen.

Gers med båda gällocken troligtvis skadade av mellanskarv

Gers med båda gällocken troligtvis skadade av mellanskarv

En mört som blivit totalt misshandlad och demmolerad
med djupa bitskador av en mellanskarv.

 

 

Denna mört har förutom tidigare bitskadorna av skarven nu fått en svår infektion.

/